FUNDACJA DZIECI NICZYJE


fundacja_dzieci_niczyje

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy platformę edukacyjną dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. Ze strony organizatorów możemy przeczytać bardzo ważne wiadomości:

Fundacja Dzieci Niczyje od 1991 roku zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdzeniem i pomocą dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia. Realizując naszą misję:

 • Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
 • Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
 • Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
 • Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
 • Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka

Oferta platformy jest bardzo szeroka, a odpowiednie kursy i materiały można odnaleźć za pomocą przypisanych im kategorii tematycznych. Zasoby edukacyjne FDN dają możliwość nabycia kompetencji oraz używania narzędzi edukacyjnych w następujących obszarach:

 • Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych
 • Przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w internecie
 • Dobre rodzicielstwo
 • Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Korzystanie z platformy i zgromadzonych na niej materiałów jest bezpłatne. Warunkiem uruchomienia kursów e-learning jest rejestracja na platformie www.edukacja.fdn.pl


2d

OFERTA SZKOLENIOWA to m.in.

 • Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kurs dla opiekunów dzieci i profesjonalistów pracujących z dziećmi.

  Cel: dostarczenie profesjonalistom wiedzy o zjawisku wykorzystywania seksualnego, legislacji w tym zakresie oraz charakterystyki ofiar i sprawców.
  Czas trwania: 30 minut (5 modułów).

 • Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Kurs dla profesjonalistów pomagających dzieciom.

  Cel: dostarczenie profesjonalistom wiedzy na temat specyfiki rozmowy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie i jego opiekunami. Zapoznanie z procedurą interwencji prawnej w przypadkach przemocy
  seksualnej wobec dzieci.
  Czas trwania: 30 minut (4 moduły).

 • Dziecko-świadek szczególnej troski. Kurs dla profesjonalistów.

  Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu przygotowania dzieci do składania zeznań, przesłuchania małoletnich świadków w sprawach karnych oraz organizowania przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.
  Czas trwania: 80 minut (4 moduły).

 • Dziecko w Sieci. Kurs dla nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi.

  Cel: zapoznanie z formami zagrożeń dzieci w internecie, skalą oraz psychologicznymi i prawnymi aspektami problemu. Dostarczenie wiedzy na temat oferty profilaktycznej programu Dziecko w Sieci
  Czas trwania: 70 minut (18 modułów).


Certyfikat napis

(Po zaliczeniu stosownych modułów danego szkolenia otrzymują Państwo bezpłatny certyfikat do samodzielnego pobrania i wydrukowania. Wszystkie wymienione szkolenia kończą się uzyskaniem poświadczenia o zdobyciu ciekawej wiedzy, umiejętności jak i kompetencji – wystawione przez Fundację Dzieci Niczyje.)


Po kliknięciu w obrazek ”Platforma e-Learningowa” zostaną Państwo przeniesieni na stronę projektu gdzie będziecie mogli zarejestrować się i bezpłatnie korzystać z oferowanych szkoleń.

platforma

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej nauki!

Autorzy Serwisu.

44802760610460215019